Category Archives: دسته بندی نشده

ریتنشن مارکتینگ چیست و چرا باید برای بقای کسب و کار ما ضروری است؟

ریتنشن مارکتینگ چیست

برای مدیران کسب و کارها، زمانی میرسد که جذب مشتری جدید سخت و هزینه زا می شود. اکثر روش های تبلیغاتی و بازاریابی را امتحان کرده و اتفاقا نتایج خوبی هم به دست آورده. اما نتایج خوبش متوقف شده. در خوش بینانه ترین حالت، نمودار سود آنها بر روی یک خط صاف پیش میرود. این […]